Onze Doelstellingen

Project1Stichting Overal kiest de kant van mensen in onderdrukte en kansarme posities: mensen zonder betaalde baan, bevrijdingsbewegingen, vrouwen in ontwikkelingslanden, vluchtelingen etc.

Stichting Overal heeft twee hoofddoelstellingen:

  1. het ondersteunen van projecten
  2. het stimuleren van hergebruik

Projectondersteuning

De eerste doelstelling betekent dat we, overal ter wereld, kleinschalige projecten ondersteunen die net als wij op een mens- en milieuvriendelijke manier werken en streven naar een rechtvaardiger samenleving of zorg dragen voor het milieu. Jaarlijks stellen we hiervoor ongeveer € 50.000 beschikbaar.

Heksen1Het geld wordt voor het grootste gedeelte (ongeveer 75%) besteed aan projecten in de Derde Wereld. Het resterende gedeelte wordt in Nederland uitgegeven. We leggen vooral de nadruk op de Derde Wereldlanden omdat we vinden dat er een direct verband bestaat tussen de armoede aldaar en de rijkdom hier. In Nederland ondersteunen we voornamelijk kleinschalige initiatieven en acties die gericht zijn op maatschappijverandering.

Stimuleren van hergebruik

Onze tweede doelstelling, en tevens middel om de eerste doelstelling te verwezenlijken, is het stimuleren van hergebruik. We doen dit door middel van het ophalen en verkopen van nog bruikbare tweedehands goederen. Sommige spullen (zoals luidsprekerboxen, versterkers of computers) worden gerepareerd. Hergebruik is volgens ons een belangrijk middel om verspilling van grondstoffen en energie tegen te gaan, milieuvervuiling te verminderen en zo bij te dragen aan een duurzamere samenleving.

Tenslotte willen we mensen met een relatief laag inkomen een mogelijkheid bieden om voor weinig geld redelijke spullen te kopen. Met het oog hierop worden de prijzen van onze spullen met opzet laag gehouden.