Aanvragen voor binnenlandse projecten

Stichting Overal ondersteunt naast projecten in het buitenland, ook kleine projecten binnen Nederland, die gericht zijn op emancipatie, ontwikkeling, gelijkwaardigheid, bewustwording en kennisoverdracht.

Let op: Stichting Overal ondersteunt geen louter humanitaire projecten, geen structurele kosten, geen reis en verblijfs- en organisatiekosten, en geen individuele personen. Stichting Overal stelt zich niet garant voor derden en verstrekt geen leningen. De maximale bijdrage aan een project bedraagt 1000 euro, projecten met een totale begroting van meer dan 10.000 euro zijn te groot voor ons.

Stuur je aanvraag per E-mail aan te leveren op het mailadres projecten@stichtingoveral.nl, o.v.v. ‘project binnenland’, en beschrijf kort en bondig (maximaal 1 tot 2 A4-tjes) het volgende:

  • begroting
  • beschrijving van het project
  • doel en doelgroep
  • werkwijze
  • organisatiestructuur

Mochten we nog meer willen weten dan mailen we met aanvullende vragen. De projectaanvragen worden beoordeeld door stichting Overal zelf, zo nodig wint stichting Overal ook informatie in bij derden.