Aanvragen voor buitenlandse projecten

Stichting Overal ondersteunt kleinschalige projecten op politiek, sociaal, cultureel en economisch gebied, die:

 • zo doelgericht mogelijk bijdragen aan het duurzaam verbeteren van de zelfredzaamheid van kansarme groepen.
 • zijn voortgekomen uit de doelgroep zelf.
 • niemand op voorhand uitsluiten op basis van ras geloof, sekse, nationaliteit, etniciteit of geaardheid.
 • (NB: wij ondersteunen organisaties of groepen, geen individuen)

Daarbij hebben we een voorkeur voor projecten die:

 • een emancipatoire en/of educatieve inhoud hebben
 • qua omvang passen bij stichting Overal. Wij zijn een kleine fondsenorganisatie die buitenlandse projecten meestal ondersteunt met bedragen rond de 5.000 tot 10.000 euro, soms meer.

Hoe kun je bij ons geld voor een project aanvragen?

TEN EERSTE: We zijn een kleine vrijwilligersclub en we kunnen per jaar een stuk of 10 projecten ondersteunen. Maar we krijgen elk jaar honderden aanvragen binnen. De kans dat we jouw project afwijzen is dus groot. Natuurlijk moet je project vallen binnen de hierboven genoemde criteria. Maar ook dan zal je aanvraag er één van zeer vele zijn. Maak het ons daarom makkelijk om snel een idee te krijgen wat je wilt, waar het project over gaat en wie er bij gebaat is. Zorg dat wij er in 1 A4-tje enthousiast van worden!

Stuur je aanvraag PER MAIL naar projecten@stichtingoveral.nl. Zorg er in ieder geval voor dat je een referent in Nederland hebt, iemand die niet bij de aanvragende organisatie hoort maar wel iets kan vertellen over de situatie ter plaatse en over de aanvrager. Zonder onafhankelijke referent in Nederland komt je aanvraag niet in aanmerking.

Beschrijf IN HET KORT (1 A4-tje, maximaal 2):

 • Naam van project, naam van organisatie die het project indient.
 • Land, regio, plaats waar het project wordt uitgevoerd, naam en adresgegevens contactpersoon ter plaatse, eventueel website van organisatie / project.
 • Beknopte beschrijving van het project: wie heeft het verzonnen, hoe is het idee ontstaan, aan wie komt het ten goede, wat is de situatie en wat wil het project bereiken. Maak ons enthousiast!
 • Duurzaamheid / houdbaarheid: leg in het kort uit waarom het project kans van slagen heeft en hoe de lange termijn doelen bereikt gaan worden: kan het project uiteindelijk op eigen benen staan en zo ja hoe.
 • Naam en adresgegevens van de referent in Nederland (!!)
 • Begroting project (eventueel in aparte bijlage): wat is de totale begroting van het project, welk bedrag willen jullie van Overal hebben, welke andere sponsoren / projectpartners zijn benaderd, wat is de bijdrage van de beoogde doelgroep zelf (in geld of anderszins).
 • Indien van toepassing (eventueel in bijlage): gegevens van de organisatie die het project organiseert / coördineert, (jaarverslagen, financiële overzichten e.d.)
 • Eventuele foto’s, weblinks, andere relevante info kun je ook als bijlage toevoegen.

Let op: een antwoord op je aanvraag kan enkele weken tot maanden duren, dus stuur geen reminders SVP. Je krijgt uiteindelijk antwoord.

Hoe wordt een aanvraag beoordeeld:

 • de projectaanvragen worden beoordeeld door stichting Overal zelf, zo nodig wint stichting Overal ook informatie in bij derden.