Projecten van vóór 2019

2018:

 • Stichting Vrienden SSN ondersteunt al langer de steppennomaden (Kazakh) in Mongolië. Overal helpt met de inrichting van en leermiddelen voor de nieuwe school “Bal Bobek “ in Sogoog. Daarnaast worden groentekassen en stallen gebouwd.
 • Masanafu Child and Family Support (MCAFS) in Uganda hebben we (samen met Bona Baana) al vaker ondersteund. Ditmaal bij een project voor natuurbehoud en voedselvoorziening in Nakaseke.
 • Het Sain Tus Center in Mongolië ondersteunt de plaatselijke bevolking door een aantal kassen te bouwen voor beter inkomen én betere voeding.
 • Landbouw, bosbouw, educatie bodemverbetering en inkomensverbetering van de lokale boeren in Bolivia: Tierra Viva!
 • Een nieuw schip voor de visserscoöperatie, via stichting Meraih Bintang op West-Java, Indonesië. Bij de tsunami van 2006 is vrijwel de hele vloot weggevaagd, met nieuwe schepen kan de visserij weer opkrabbelen.
 • (ondersteuning in natura:) een aantal monitoren die we hier niet kunnen verkopen gaan naar de “Western Boys”  en “Queen Eden” High Schools in Benin, Nigeria
 • SWEET India biedt startkapitaal aan kwetsbare gezinnen en vrouwen zodat die hun eigen zaak kunnen beginnen en hun eigen brood kunnen verdienen. nadere info volgt
 • Stichting Precious School Support bouwt 2 lokalen en goed sanitair voor een school in Zambia.

2017:

 • (ondersteuning in natura:) Stichting Steun aan Gambia: al een aantal jaren gaat de kleding die wij niet kunnen gebruiken naar deze stichting. Zij sorteren het verder uit, verkopen het onbruikbare deel voor recycling, en sturen wat nog bruikbaar is naar Gambia, waar het gedoneerd of verkocht wordt. De opbrengst is voor projecten daar.
 • De Mategemeo Womens association helpt met een maismolen op zonne-energie de lokale bevolking aan een extra inkomstenbron.
 • Kleren maken de vrouw: Egoli Africa helpt meisjes in Kisozi, Oeganda aan een goede vakopleiding.
 • Stichting Samay ondersteunt fruitteeltproject in Bolivia, Vida Verde (Het groene leven)
 • Ambachtsschool MCAFS in Uganda start training voor huishoudpersoneel
 • Save the Needy Kasese, in West Oeganda, heeft een goede manier gevonden om zowel de lokale bevolking als het milieu een handje te helpen: het “Community fuel briquette project” zorgt voor extra inkomsten en voor een extra brandstofbron.
 • Samen met Bona Baana ondersteunden we al eerder (zie 2015) deze school in Uganda. Door allerlei tegenslag liep de bouw vertraging op , nu kan de school worden afgebouwd.
 • Een buurtsuper als stageplek voor zwerfjongeren en eigen inkomstenbron voor de projecten: Karunalaya in India in samenwerking met Amaidhi.
 • Ook de Indiase vrouwenorganisatie SWEET (Society for Women Education and Economic Thrust) maakt gebruik van een onderling leen-systeem om vrouwen in de gelegenheid te stellen zichzelf een betere toekomst te bezorgen.
 • Vrouwen in India leren hun eigen ‘startersfonds’ te beheren. Met een lening van dit fonds kunnen ze hun eigen bedrijf beginnen (of verbeteren): Society for Rural Health and Development Project (SRHDP)
 • Met zelf gebouwde dammen krijgt de landbouw betere kansen in Kenia: AgriNextLevel.
 • Drinkwater zorgt voor nieuwe kansen: SPOT Tanzania helpt met het bouwen van een drinkwatervoorziening in het dorp Kinko A
 • Stichting Izere zet in Kayanza, Burundi een landbouwcoöperatie op.
 • Wise Widows: TAPWA project voor hulp aan weduwen in Tamilnadu om te zorgen dat ze zich zelf een betere positie in de maatschappij kunnen verwerven.
 • Beautiful Kidz Namibia: aanvullende ondersteuning voor hun project in Windhoek (zie 2015)

2016:

 • WORD India zorgt ervoor dat vrouwen in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Zie projectinfo
 • BEM Bakery: Het komt voor de bakker in Malawi ! Zie projectinfo
 • Milk Up Mali ! Met een paar vriezers op zonne-energie kunnen de vrouwen van Sefeto in West-Mali hun melkproducten veel beter bewaren en verkopen. Zie projectinfo
 • Floor Ghana zorgt voor goed drinkwater, en daarmee ook voor een economische opkikker voor de Katiu gemeenschap in het oosten. Zie projectinfo
 • Het Women’s Advocacy Project (WAP) in Zimbabwe maakt zich al langer sterk voor vrouwen. Ditmaal met een kippenfarm die voor eigen inkomsten en daarmee onafhankelijkheid zorgt. Zie projectinfo
 • Stichting TitanE zorgt voor schoon drinkwater in het dorp Ewiri, op het eiland Buru in de Molukken. projectinfo volgt
 • Bona Baana vroeg ons om MCAFS (weer) te ondersteunen met de uitbreiding van hun succesvolle vakopleiding voor jongeren in Uganda. Zie projectinfo
 • Floor Ghana bouwt en onderhoudt samen met de lokale bevolking en overheid een duurzame schone drinkwatervoorziening. projectinfo volgt
 • Stichting Effata zet zich in voor onderwijs voor kinderen met of zonder beperking, in West Afrika. Ze hadden behoefte aan leermiddelen. Zie projectinfo
 • Deal Foundation leert vrouwen in o.a. Tanzania om hun eigen zaak op te zetten en onderling een kredietfonds te beheren (” Table banking”). Zo kunnen ze in hun eigen onderhoud te voorzien.  Zie projectinfo
 • Stichting Baraka Kenia is een organisatie die we al eerder steunden. Voor hun opleidingsfarm voor jongeren uit de sloppenwijken hadden ze een schuur nodig om de oogst en de landbouw machines in op te slaan. Zie projectinfo
 • Students for Students ondersteunt Silent Work bij het opzetten van een landbouwopleiding voor vrouwen in Mauretanie. Zie projectinfo.
 • Stepping Stone Liberia bouwde een gereedschapsbibliotheek voor boeren die ze in staat stelt hun productie aanzienlijk te verbeteren. Zie projectinfo.

2015:

2014:

 • Cassaveteelt in Suriname, mede als inkomstenbron voor een kindertehuis.
 • Een viskwekerij en een fruitboomkwekerij voor een coöperatie in Kisii, Kenia, georgeniseerd door stichting JAAP.
 • Het bouwen van de huisvesting voor coöperaties in Burundi. (ook al in 2011 ondersteund). Zie Copo Rural Bujumbara, Burundi, via stg. Izere
 • Via Bona Baana: Mirembe, slaapzalen en sanitair voor vakschool voor meiden, in Kampala, Oeganda
 • Help Gambia Helpen: een nieuwe school in Serekunda, Gambia.
 • BEM bakery Malawi: een project van People to People, bakkerij die de plaatselijke economie een boost moet geven.
 • Project Yahuarcaca, Columbia: kennis van traditionele en ecologische technieken wordt, in nauwe samenwerking met de bevolking, in het onderwijs geïntegreerd.
 • ASDES Guatemala: opzet bakkerij voor verbetering voedselvoorziening en verbetering plaatselijke economie.
 • Coba Baca Indonesia: bijdrage aan bouw van openbare bibliotheek op Bali, zie www.cobabaca.org voor info over de organisatie, en / of zie project-info hier

2013:

2012:

2011:

2010:

NB: projectinformatie van vóór 2010 hebben we veelal niet in digitale vorm beschikbaar. Voor geïnteresseerden is deze informatie in ons archief aanwezig. Globaal hebben we vanaf 1975 tot 2010 voor ongeveer 1 miljoen euro weg kunnen geven aan projecten.

Voorbeeld van klein binnenlands project, in natura ondersteund: