ANBI gegevens

(Klik op het logo hierboven om ons op te zoeken bij de belastingdienst)

Op deze pagina staan alle vereiste gegevens in verband met onze erkenning als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Laatste update: 30-05-2024; zie ook ons Standaard formulier publicatieplicht ANBI Algemeen

NAAM: Stichting Overal

RSIN (Fiscaal nummer): 004973859

CONTACTGEGEVENS: Stichting Overal, e-mail: info@stichtingoveral.nl Telefoon: 024-3771744, adres: Bredestraat 52 postcode: 6542 SW plaats: Nijmegen. Bank: NL52INGB0003503209

BESTUURSSAMENSTELLING: Lex Baartmans, Harrie Theunissen en Toin van Haeren vormen het huidige bestuur van stichting Overal. Het bestuur is bereikbaar via Stichting Overal, zie contactgegevens.

BELEIDSPLAN: Stichting Overal verzamelt en sorteert gebruikte goederen in Nijmegen en omgeving en verkoopt deze twee maal per week, in haar pand in Nijmegen. De opbrengst van de activiteiten wordt besteed aan mens- en milieuvriendelijke activiteiten en projecten overal ter wereld.

Omdat van tevoren moeilijk te voorspellen is welke projectaanvragen er zullen binnenkomen, is niet in detail te voorspellen waaraan precies de opbrengsten besteed zullen worden. Wel zijn er criteria waaraan projecten / activiteiten moeten voldoen om voor ondersteuning door stichting Overal in aanmerking te komen. Deze zijn op onze site terug te vinden. Het grootste deel van de giften(plm 75 tot 80%) komt in ontwikkelingslanden terecht, een klein deel (20-25%) in Nederland. Dit kan jaarlijks iets wisselen, afhankelijk van het aanbod aan projectvoorstellen dat we binnen krijgen.

BELONINGSBELEID: Stichting Overal is een vrijwilligersorganisatie. Er zijn geen beloningen aan vrijwilligers of bestuur anders dan hieronder genoemd:

Medewerkers en bestuur krijgen in voorkomende gevallen een onkostenvergoeding op basis van reëel gemaakte kosten bij het uitvoeren van hun taken voor Stichting Overal. Ook zijn er jaarlijks enkele sociale activiteiten voor de vrijwilligers die (soms deels) door stichting Overal worden betaald. De totale omvang van deze vergoedingen is minimaal, en is terug te vinden in de financiële paragrafen van onze jaarverslagen. Verder zijn er voor medewerkers en bestuur enkele relevante verzekeringen geregeld, gekoppeld aan de taken die zij voor stichting Overal vervullen.

DOELSTELLING:

“De stichting heeft ten doel: het scheppen en steunen van kleinschalige projecten, gericht op het creëren van een menswaardiger bestaan, zulks ongeacht ras, afkomst en verleden en welke projecten gericht zijn op het gemeenschapsbelang.” (citaat uit onze statuten).

VERSLAG ACTIVITEITEN en FINANCIËLE VERANTWOORDING:

Zie hiervoor onze JAARVERSLAGEN

Loading