Onze doelstellingen

Hergebruik van goederen

Hergebruik is volgens ons een belangrijk middel om verspilling van grondstoffen en energie tegen te gaan, milieuvervuiling te verminderen en zo bij te dragen aan een duurzamere samenleving. Daarnaast willen we mensen met een relatief laag inkomen een mogelijkheid bieden om voor weinig geld nog goed bruikbare spullen te kopen. Daarom houden we de prijzen in onze winkel ook laag. Het geld dat we overhouden geven we weg aan onze projecten. In onze jaarverslagen laten we zien waar het geld precies aan besteed wordt.

Ondersteuning van mens- en milieuvriendelijke projecten

Stichting Overal kiest de kant van mensen in onderdrukte en kansarme posities: mensen zonder betaalde baan, bevrijdingsbewegingen, vrouwen in ontwikkelingslanden, vluchtelingen etc. Daarom ondersteunen we, overal ter wereld, kleinschalige projecten die net als wij op een mens- en milieuvriendelijke manier werken en streven naar een rechtvaardiger samenleving of zorg dragen voor het milieu. Jaarlijks stellen we hiervoor ongeveer € 50.000 beschikbaar. We leggen vooral de nadruk op de Derde Wereldlanden omdat we vinden dat er een direct verband bestaat tussen de armoede aldaar en de rijkdom hier. In Nederland ondersteunen we kleinschalige initiatieven en acties die gericht zijn op een eerlijke verdeling van de welvaart en op bescherming van het milieu.

Loading